Föreningen de aktiva
 
Sammanslutningen är helt fristående, politiskt och religiöst obunden utan åldersgräns. Ambitionen är att anordna ett omfattande utbud av aktiviteter och samtidigt verka för gemenskap och trivsel. Allt utan ekonomiskt bidrag utifrån.
 
Medlemsavgiften är 150 kr och erläggs till plusgiro 164 65 52-8. 
 
 

 Årsmöte!
 
Årsmöte onsdagen 29 mars klockan 18.00.
i Seniorcentrum, Alva Myrdals gata 3.
Medlemmarna hälsas välkomna.
Anmälan senast 20 mars till Gunnel Axelsson,
gunnel016@gmail.com  telefon 070-621 30 19
Årsmöteshandlingar hålls tillgängliga 13.00-15.00
tisdagen den 21 mars hos Café Värjan,
Alva Myrdals gata 5.
Föreningen djuder på kaffe med dopp.
 
Styrelsen

 
  Katalog framsida 2023
 
Se hela katalogen 2023. Tryck Här!
 
O.B.S. Kultur i alplandskap är fullbokad.
 

                       Dubbla studiebesök hos Radio Sörmland
 
Föreningen lockade under vecka 10 medlemmarna med ett spännande och lärorikt  studiebesök hos Radio Sörmland på Rademachergatan i Eskilstuna. Årets andra programpunkt lockade glädjande nog större intresse än väntat vilket innebar att man tvingades dela upp grupperna till två olika tillfällen, givetvis med i stort samma information.
Nyhetschefen Katarina Wahlström guidade gästerna på tisdagen medan programutvecklingschefen Johanna Jennische lade ut texten under torsdagsförmiddagen. Det mest spektakulära inslaget fick dock bara de första besökarna vara med om. Tre frivilligas röster kablades ut i etern under direktsändning och fick delge sina synpunkter om en teknisk innovation. I övrigt berättade de båda cheferna med inlevelse om lokalradion och dess betydelse.
Rundvandring ingick givetvis kring studior och anställdas privata arbetsplatser. Fullproppade med ny kunskap avslutades sammankomsterna med fika på ett av de närliggande kaféerna. 
 


Föredrag med budskap
"Låt er inte bli bedragna"
 
 
Föreningen De Aktiva vill gärna bidra till att färre människor utsätts för bedrägerier och blir av med stora belopp och värdefulla föremål.
Något som dessvärre blir vanligare och vanligare trots alla förmaningar.
- Man kan aldrig nog varna för mycket. Tyvärr fortsätter lurendrejarna och når framgång. Susanne från Sparbanken Rekarne ser praktiskt dagligen hur skickliga bedragarna är på att manipulera och lura för att lägga beslag på pengar och klenoder. Inför en intresserad skara på Contrast tisdagen den 8 februari berättade hon om olika tillvägagångssätt. Samtidigt trummade hon in samma mantra: - Lämna aldrig ut koder, betalkort eller bank-id till någon som ringer, skickar bluffmeddelanden eller kommer på besök. Så arbetar varken banker eller myndigheter. Susanne, som har säkerhetsansvar på Sparbanken Rekarne, redogjorde detaljerat om hur den "lukrativa" marknaden ser ut i omfattning och hur utvecklingen gått från bank- och kontantrån till mer sofistikerade bedrägerier, så gott som omöjliga att klara upp för polisen. - Bara en promille klaras upp. Det man mister kommer nästan aldrig tillbaka.
Budskapet solklart: Låt er inte luras!
De närvarande åhörarna har i alla fall fått en konstruktiv varning och dessutom svar på ett otal nyfikna frågor.
 
 

 De Aktiva öppet hus
 
Trångt om saligheten var det då De Aktiva i Eskilstuna inledde verksamhetsåret med Öppet Hus.
 
 
Föreningen De Aktiva i Eskilstuna håller styvt på traditionerna.
Således är det kutym att inleda programåret med Öppet Hus för att ge alla intresserade "kött på benen" omkring de planerade aktiviteterna.
Onsdag den 18 januari samlades således 140 personer, varav tiotalet nya medlemmar, i Seniorcentrum, för att ta del av ett par timmars information av det spännande och variationsrika utbudet. Den innehållsrika katalogen fick tummen upp, såväl för innehåll som utseende.
Intresset var stort från besökarnas sida och två långresor blev fullbokade! Med blixtens fart. Klart och tydligt framgick det att det uppdämda behovet är starkt.
De Aktiva inbjuder även bland annat till dagsturer, lokala visningar, en utflykt "ut i det blå" samt räkbåtstur på Mälaren i sommar.
Den här Öppet Hus-kvällen innehöll även trivsamt mingel och i en paus serverades kaffe med smörgås.

 


 

                                                                                     

 

Föreningens lilla humorruta!

 

Albert E 84 

 

 Albert E 83