Stockholm- Livrustkammaren och Riksdagen den 7 nov. 2023

De aktivas medlemmar tog chansen en dag i november att fylla en buss till Stockholm. Livrustkammaren vilka otrolig samling av Sveriges historia från Gustav Vasa fram till idag. Dräkter ,rustningar och vapen presenterades. En fantastisk  guide hade gjort ett urval av de 30000 föremålen som finns i museet. Efter denna historievandring vidare till dagens riksdagshus. En vacker byggnad med många porträtt av framstående manliga ledare som friskade upp minnet om statsministrar och talmän. Ett kvinnorum har ordnats för att särskilt uppmärksamma att det funnits några kvinnliga ledare också. Kvinnlig rösträtt infördes i Sverige 1922. Besöket i riksdagen sammanföll med att på plats få följa finansministerns svar på några interpellationer. En utsökt lunch  avnjöts i en vacker del av Operan. Fyllda av nya kunskaper och repetition av gamla gick färden åter till Eskilstuna med ett härligt gäng med nöjda medlemmar .

IMG_20231107_110304

Restaurang Grodan på Kungliga Operan

IMG_20231107_120619

Livrustkamaren

 IMG_20231107_122453

Kung Sigismunds paradutrustning

IMG_20231107_124116

Gustav II Adolfs häst Streiff från slaget vid Lytsen 1632

IMG_20231107_125636IMG_20231107_130432

Dom äldsta bröllopskläderna i utställnigen. De bars av Gustav III och den danska prinsessan Sofia Magdalena på deras bröllop 1766. 

IMG_20231107_140309

Bankhallen i Västra riksdagshuset

IMG_20231107_142622

Sammanbindningsbanan.

IMG_20231107_142552

I sammanbindningsbanan finns ett kupolformat innertak inramat av 24 länsvapensköldar.

 IMG_20231107_145327

Plenisalen

IMG_20231107_145544