Med svenska språket i fokus

Föreningen De Aktiva i Eskilstuna hade den 5 maj besök på Seniorcentrum av den skrattande språkpolisen och radiorösten Lotten Bergman som berättade om det svenska språket med lustiga skrivfel, konstiga ungdomsuttryck och ordspråk som ingen hört förut. Många uttryck kräver ett ursprung och en förklaring för att förstås. Det kunde hon berätta om på ett humoristiskt sätt och med inlevelse. Medlemmarna ställde många frågor som hon svarade galant på. Den trevliga och underhållande  kvällen avslutades med fika och hembakt bröd.