Föreningens årsmöte.
 
Vid föreningens årsmöte 10 augusti omvaldes styrelsen i sin helhet. Den har således följande sammansättning:
 
Lars Andersson, ordförande,
 
Anne-Marie Brink, ekonomiansvarig,
 
Gunnel Axelsson, sekreterare
 
samt ledamöterna Per Brink, Ing-Britt > Hagström,
Lena Pettersson och Bror Lindqvist.

Årsmötet genomfördes med bravur av Anne-Marie Skantz och 29 medlemmar var närvarande i Seniorcentrum.