En guldgruva för faktaletare
 
De Aktiva i Eskilstuna gjorde den 19 september ett nedslag i en "guldgruva".
Inte i ordets rätta bemärkelse utan en positiv omskrivning av Stadsarkivet. Där det ju finns glimrande kunskap och fakta-skatt att gräva bland.
Under Oskar Nilssons entusiastiska ledning fick 16 medlemmar - egentligen alldeles för få - en inblick bakom kulisserna och det fanns ingen tvekan om att det väckte stor förvåning, inte minst hur det oerhört omfattande materialet samlas och katalogiseras för att sedan bli tillgängligt för alla och envar.
Alla skolbetyg, Eskilstunas historia och utveckling, förenings- och underhållningsliv, ja, i princip allt av historiskt värde, finns dokumenterat, liksom bland allt annat den totala produktionen av lokaltidningarna Eskilstuna-Kuriren och Folket.
Den som söker kan finna det mesta av värde, Stadsarkivet är en outsinlig och hela tiden växande fakta-källa.
IMG_20190919_143948_resized_20190922_095756831
IMG_20190919_140408_resized_20190922_095757087
IMG_20190919_140352_resized_20190922_095757317