NALLES BETRAKTELSER 20 juni 2019
 
Utan språk står vi oss människor slätt.
Vi är, för det mesta, överlägsna djuren i tankekapacitet och intelligens
Skrift och tal är nödvändiga för att möjliggöra kommunikation.
Så långt allt väl.
Emellertid finns det saker som irriterar. Trender som helt plötsligt dyker upp och sprider sig som ogräs.
Just nu är det fullständigt onödiga förstärkningsord som står i fokus.
Dagligen förmedlar media händelser där det är hur korkat som helst att försöka "förbättra".
Finns det till exempel några alternativ till:
Tragiskt dödsfall?
Svår dödsolycka?
Kraftigt regnoväder?
Det är bara att tänka efter.
I ett annat perspektiv tycker jag illa om att alla idrottsmän i tid och otid ska "leverera".
Springer dom runt med post eller varor?
Eller hur gör man för att spendera tid?
En utarmning av svenska språket.
Man spenderar pengar, inget annat.
Så har vi avslutningsvis alla dessa bedrövliga "upp" i alla möjliga och omöjliga sammanhang.
Det skär sig i hela min bastanta kroppshydda.
Starta upp.
Öppna upp.
Bidra gärna till klassigare språk genom att prata och skriva svenska utan onödiga omskrivningar.
"Typ" och "precis" i tid och otid tillhör väl de döendes ordskara.
Ni som läser detta epos torsdag eller före lunch fredag tillönskas en riktigt härlig midsommar,
Ni andra får njuta ändå.
Själv hotar jag med en ny krönika 27 juni.
NALLE WEINSTOCK