Nalles Betraktelser 16 maj
Den glödheta miljödebatten blir för varje dag allt hetare.
Domedagsprofeter tillför bränsle och gör sitt bästa för att skrämma.
Ibland blir tongångarna närmast hysteriska. Ämnet är abstrakt och skräckvisioner om flera graders varmare medeltemperatur, smältande isar så att isbjörnarna försvinner, höjd havsnivå med översvämningar som följd och så vidare, är påtagliga argument som framförs.
Mänskligheten står inför prövningar av gigantiska mått om alla förutsägelser är korrekta.
Att opponera mig mot samlade vetenskapliga rön tänker jag inte göra.
Eftersom jag av födsel, ohejdad vana och yrkesskada (efter snart sex decennier som journalist) till naturen är skeptisk (motto: Allt är inte alltid vad det synes vara) vill jag gärna ändå så ett frö av tvivel om orsakerna till den förmodade miljökollapsen. Väl medveten om riskerna att, åtminstone bildlikt, bli halshuggen då man framför en åsikt som går stick i stäv med den gängse.
Helst ska man ju som en viljelös marionett kliva in i det led där Jordens befolkning utan närmare eftertanke ställer sig bakom teorin att den globala uppvärmningen helt och hållet är människans fel.
Unga Elsa Thunbergs uppmärksammade protester hyllas till exempel unisont, närmast med hjältestatus! Modigt? Ja, möjligen.
Men att våga gå mot strömmen är betydligt modigare, inte någonstans är det populärt att framföra en annan uppfattning än den som mer eller mindre är "påbjuden" av politiker, beslutsfattare, massmedia och merparten av vetenskapsmän och klimatforskare.
Men hallå där. 
Tänk om teorierna är ett falsarium. Den dystra utvecklingen kan ju i stället vara en naturlig cykel av planetens historia.
Bakom den synpunkten finns det dessutom faktiskt logik. Om man sträcker sig långt längre än några futtiga årtusenden.
Mina argument, som säkert kan smulas sönder av en vältalig expertis, är i korthet följande:
Jorden har under årmiljonerna haft klimat som väsensskilt avviker från dagens hot. När till exempel dinosaurierna i allsköns ro trampade omkring för sisådär 70-120 miljoner år sedan existerade varken snö eller is och klotets medeltemperatur låg på 25-30 grader. PLUS! Utan mänsklig påverkan!
Tänk ändå om den globala uppvärmningen är en rent naturlig utvecklingsfas?
Man ska också ha klart för sig att det finns ett gigantiskt kommersiellt intresse för den ensidiga propagandan om miljöhotet och enbart den vetskapen bidrar för mig till en klädsam skepticism.
Synd bara att jag näppeligen får vara med om att få svaret ...
NALLE WEINSTOCK