Årsmöte

De Aktiva höll den 19 mars välbesökt årsmöte i Seniorcentrums samlingslokal i Eskilstuna.

Samtliga avgående styrelseledamöter omvaldes sånär som på Hans Rosengren som beslutat sig för att avgå och avtackades med blommor. Något nytt namn hade valberedningen inte lyckats "skaka fram" och eftersom ingen av de runt 50 mötesdeltagarna kunde tänka sig att ersätta är posten tills vidare vakant. Styrelsen består därmed av Lars Andersson, ordförande, Anne-Marie Brink, kassör, Gunnel Axelsson, Ing-Britt Hagström, Per Brink och en lucka. Lars Andersson informerade om kommande programpunkter och tog tillfället i akt att även göra PR för föreningens hemsida där aktiviteten tack vare nyheter, nya inslag och annan trevlig läsning ökat rekordartat. Årsmötet leddes med bravur av Alf Egnerfors och genomfördes utan opposition. Lottförsäljning, samt kaffe med dopp, var i vanlig ordning uppskattade inslag.