Tekniska hjälpmedel demonstreras.
 
De Aktiva arrangerade den 9 oktober ett studiebesök på Hjälpmedelscentralen. Under drygt två timmar fick ett 20-tal medlemmar ta del av en för de flesta helt okänd värld. Och samtidigt konstatera vilken uppsjö av attiraljer det går att få låna eller i vissa fall hyra om behov uppstår.
Informatörerna Henrik Hasselqvist och Mona Lundin berättade detaljerat om verksamheten, som omfattar hela länet,  och vilka förutsättningar som gäller för att få ta hjälpmedel i anspråk. Duon demonstrerade också tillsammans och var för sig några av de mer spektakulära specialitéerna, elrullstol och en säng som man med hjälp av kontroll kan forma på ett otal sätt för att anpassas individuellt.
Mest förvånande faktauppgift? Tveklöst att så många som drygt 17 procent av alla sörmlänningar, siffran gäller alltså såväl barn som vuxna, i dagsläget har någon form av hjälpmedel från centralen. En minst sagt välbehövlig institution.
Efter informationen lotsades gruppen runt i lokalerna på Fraktgatan med Cristoffer Stålnacke som ciceron och fick bland annat se lager och reparationsavdelning.
 
"Nalle"