De Aktiva i Eskilstuna fick torsdagen 1 mars värdefulla och nyttiga tips om ekonomi vid ett studiebesök hos Sparbanken Rekarne. Det handlade  bland annat om vad man ska tänka på vid försäljning av fastighet, hur man utformar fullmakter för nära anhöriga och vikten av korrekthet vid upprättande av testamente.

Tre specialister ställde upp från Rekarnebankens sida. Från Fastighetsbyrån medverkade Peter Kärnéus och han informerade om hur man bör agera vid en husförsäljning.

Magnus Westling hade fokus på hur ett överskott efter en lyckad husaffär lämpligen placeras medan familjejuristen Josefin Östlind detaljerat redogjort för utformning av testamente och möjligheterna att skriva fullmakter.

Ett 30-tal medlemmar kunde nöjda och belåtna lämna arrangemanget efter sedvanligt kaffe med dopp.