Årsmöte.

Föreningen De Aktiva höll årsmöte 16 mars 2022 i föreningslokalen på  Seniorcentrum I Eskilstuna. Ett 30-tal medlemmar var närvarande. Ordförande Lars Andersson hälsade alla välkomna. Underhållning av musikensemblen Molltroll, de spelade främst folkmusik. Till mötesordförande för årsmötet valdes Alf Egnerfors,  som med van hand hanterade klubban. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och ny styrelse för 2022 valdes. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar förklarades årsmötet avslutat. Ordförande Lars Andersson lämnade en bukett blommor till Alf Egnerfors. Kvällen avslutades med kaffe och smörgås.