Föreningen De Aktiva i Eskilstuna omvalde samtliga styrelseledamöter som stod i tur att avgå när man höll årsmöte i Seniorcentrum.

Fortsatt förtroende fick således Lars Andersson som ordförande samt ledamöterna Anne-Marie och Per Brink. Kvarstår gör.Gunnel Axelsson, Ing-Britt Hagström och Hans Rosengren.
Sammankomsten leddes av Jan-Erik Andersson som bland annat såg de närmare 40 närvarande enhälligt rösta för fortsatt låg medlemsavgift, 150 kronor per år. Han kunde också notera att förra årets aktiviteter inom föreningen hade 403 deltagande, jämfört med 257 under 2016. En glädjande ökning som sannolikt överträffas 2018 då programutbudet omfattar ett flertal lockande arrangemang med troligtvis stor uppslutning på jubileumsfesten i oktober, De Aktiva fyller 20 under 2018. Noterbart från årsmötet är att man, till skillnad från året innan, lyckades få ihop en valberedning om tre personer. Kaffe och mackor avnjöts som avslutning.
IMG_20180312_191655