Med.blad
 
EXTRA EXTRA EXTRA
 
Med anledning av den rådande coronakrisen som omöjliggör en hoper av inställda aktiviteter gäller medlemsavgift som erläggs för 2020 även 2021.

                         Sidan 2-6. Tryck Här!  Sidan 7-12. Tryck Här!


 Föreningen de aktiva
 
Sammanslutningen är helt fristående, politiskt och religiöst obunden utan åldersgräns. Ambitionen är att anordna ett omfattande utbud av aktiviteter och samtidigt verka för gemenskap och trivsel. Allt utan ekonomiskt bidrag utifrån.
 
Medlemsavgiften är 150 kr och erläggs till plusgiro 164 65 52-8. Vill du bli medlem? Lätt match! Kontakta bara kassören Anne-Marie Brink för registrering. 016-14 23 66, 070-300 32 72 (brinkann@gmail.com)
 
 

 

 
Thailand, Kambodja och Vietnam: Tryck Här!
2

 
                     ÅRSMÖTET SKJUTS FRAMÅT
 
 
Med anledning av den rådande oron beträffande Corona-viruset har De Aktiva beslutat att det planerade årsmötet den 25 mars 19.00 ställs in.
Sammankomster avrådes och det är bara att foga sig.
Nytt datum meddelas så snart smitto-situationen inte längre är överhängande.
Vi återkommer med information kring andra kommande aktiviteter.

 
Mycket arbete förgäves
 
Coronaviruset ställer till problem och bekymmer för ALLA människor.
Det gäller även för föreningslivet i allmänhet och för De Aktiva i synnerhet.
När det gäller påbud om restriktioner är det bara att rätta in sig i ledet.
Arrangemang efter arrangemang som vi arbetat med i månader går i stöpet, i bästa fall läggs de på is eller flyttas framåt till förhoppningsvis bättre, och friskare tider.
 
 
HYPERAKTUELL INFO 5 juni
 
Det är inte lätt att genomföra De Aktivas aktiviteter i kristider.
Så här är dagsaktuellt läge:
 
2 april: Glöm ej att städa i tid skjuts upp. Kan förhoppningsvis bli av i höst.
 
6 maj: Studiebesöket på Kjula Airport ombokat till 17 augusti.
 
17 maj: Nationaldagsfirande i Norge försöker vi genomföra 2021.
 
4 juni: Räkbåtsutflykten inställd. Nytt försök 2021.
 
7 juli: Dagstripp ut i det blå flyttas och genomförs om möjligt i höst.
 
10 augusti: Besöket på linbanemuseet skjuts framåt, i värsta fall ett år.
 
20 augusti: Höstträffen, detta datum stryks. Försök under senhösten.
 
30: Långvandring i Nora. Kan förhoppningsvis genomföras.
 
10 september: Resan till Gustavsberg och Artipelag ställs in. Flyttas ett år.
 
22-29 september: Resan till Balkanländerna blir inte av förrän hösten
 
2021.
Övriga program i slutet av året står kvar tills vidare men måste eventuellt justeras.
 
Tre programpunkter som kvarstår ograverade tills vidare är följande, anmälningar emottages:
 
3 september: Elvis-show på Royal.
 
10 oktober: Scenknutens musikal "Sugar - i hetaste laget"
 
4 december: Hjalmars Revy i Brevens Bruk.
 
Mer info så snart det finns något att berätta.
 
 
 
 

 

Föreningens lilla humorruta!

 
Norske Ole fick jobb som nattvakt på ett av Oslos största muséer.
Redan första kvällen blev det dramatik då han plötsligt såg en mystisk figur komma rakt emot sig. Han drog upp sin pistol oh sköt så att den antika spegeln krossades.
Da´n efter skröt han med att ha mejat ner en inbrottstjuv.
- Tyvärr inte, svarade säkerhetschefen. Det var din egen spegelbild, varpå Ole utbrast glatt:
- Då var det allt en djäkla tur att jag drog först.

 
 
Under en matematiklektion i första klass fick lille Aron frågan från läraren vad två plus två blev.
- Vet ej, svarade 7-åringen.
- Jag ska hjälpa dig. Har ni katt hemma?
- Ja.
- Då är det så här. Om katten får två ungar på våren och lika många på hösten, hur många blir det då tillsammans?
Aron lyste upp med hela ansiktet och utbrast glädjestrålande:
- Noll.
- Det kan det ju inte bli.
- Jodå. Vi har en hankatt.


 
 
Albert E 96
 


 
 


Albert E 97

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

                  

 


 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

Besökare idag: 1
Denna månad: 23
Totalt: 7633