Med.blad

                         Sidan 2-6. Tryck Här!  Sidan 7-12. Tryck Här!


 Föreningen de aktiva
 
Sammanslutningen är helt fristående, politiskt och religiöst obunden utan åldersgräns. Ambitionen är att anordna ett omfattande utbud av aktiviteter och samtidigt verka för gemenskap och trivsel. Allt utan ekonomiskt bidrag utifrån.
 
Medlemsavgiften är 150 kr och erläggs till plusgiro 164 65 52-8. Vill du bli medlem? Lätt match! Kontakta bara kassören Anne-Marie Brink för registrering. 016-14 23 66, 070-300 32 72 (brinkann@gmail.com)
 
 

 

 
Thailand, Kambodja och Vietnam: Tryck Här!
2

 
                     ÅRSMÖTET SKJUTS FRAMÅT
 
 
Med anledning av den rådande oron beträffande Corona-viruset har De Aktiva beslutat att det planerade årsmötet den 25 mars 19.00 ställs in.
Sammankomster avrådes och det är bara att foga sig.
Nytt datum meddelas så snart smitto-situationen inte längre är överhängande.
Vi återkommer med information kring andra kommande aktiviteter.

 
Mycket arbete förgäves
 
Coronaviruset ställer till problem och bekymmer för ALLA människor.
Det gäller även för föreningslivet i allmänhet och för De Aktiva i synnerhet.
När det gäller påbud om restriktioner är det bara att rätta in sig i ledet.
Arrangemang efter arrangemang som vi arbetat med i månader går i stöpet, i bästa fall läggs de på is eller flyttas framåt till förhoppningsvis bättre, och friskare tider.
 
Mia Brunells föredrag om att städa i tid gick inte att genomföra på utsatt datum. Vi gör ett nytt försök efter sommaren.
 
Elvis-kvällen på Royalbiografen är ändrad till 2 september.
 
Studiebesöket på flygplatsen i Kjula och den intilliggande logistikparken har omdirigerats till 17 augusti. Vi återkommer med detaljer om hur man kan boka.
 
Tvådagars-turen till 17;e-majfirandet i Fredrikstad går inte att genomföra. Förmodligen görs ett nytt försök 2021.
 
Det blir dessvärre ingen räkbåt 4 juni.
Nytt försök nästa år om det är möjligt

Den 7 juli planeras årets "Utflykt  ut i det blå". Då ska epidemin kanske vara över, eljest gör vi ett försök att skjuta på dagstrippen och om möjligt hitta annat datum men det är tight i både augusti och september.
 
Tummarna hålls för linbanemuseet, spökvandring i Nora och bussturen till Gustavsberg/Artipelag 10 september.
 
Liksom för höstträffen med diverse kul program 20 augusti.
 
 
 
 

 

Föreningens lilla humorruta!

 
Janne var i full färd med att gräva en grop i trädgården vilket väckte grannens nyfikenhet.
- Vad pysslar du med?
- Min älskade guldfisk har dött och nu gör jag en grav för henne.
Grannen tittade länge på hålet i marken som hade en rejäl dimension.
- Men det är ju alldeles för stort för en guldfisk.
- Vet jag väl. Men det krävs rejält med utrymme eftersom den ligger i din katt. 
En anka kom in på en pub, slungade sig upp på e n barstol och sa till bartenden:
- Har ni bröd?
Svaret blev nej.
En stund senare upprepade han frågan.
Samma svar, dock aningen irriterat.
Fem minuter gick. Då ställde "gästen" samma fråga.
Bartendern hade definitivt tröttnat.
- Nej har jag sagt. Vi har inget bröd. Frågar du en gång till spikar jag igen näbben på dig, ditt elände.
Efter ytterligare fem minuter frågade ankan:
- Har ni spik?
- Neee..j, vrålade bartendern.
Varpå ankan ställde frågan:
- Har ni bröd?

 
 Albert E 84
 


 
 


Albert E 85

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

                  

 


 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

Besökare idag: 1
Denna månad: 89
Totalt: 7439